TRZEBNICE

Wieś jedna z wielu w Polsce,  położona w województwie dolnośląskim, w powiecie polkowickim, w gminie Chocianów.

W 1973 roku istniała przejściowo gmina Trzebnice.

 

Nazwa

W kronice łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis (pol. Księga uposażeń biskupstwa wrocławskiego) –

spisanej za czasów biskupa Henryka z Wierzbna  w latach 1295–1305 miejscowość wymieniona jest w zlatynizowanej formie Trebnitz.

 

Zabytki

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są:

– Kościół ewangelicki, obecnie rzym.kat. par. pw. MB Różańcowej, z XIII w., XVIII/XIX w., 1847 r.

– Cmentarz ewangelicki, obecnie komunalny, przy kościele.

 

 

Lokalizacja

Wieś Trzebnice usytuowana jest pomiędzy dwoma większymi miastami: Lubinem a Chocianowem.

lokalizacja wsi Trzebnice