O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E      5  Wielki Post   –   Trzebnice  29.03.03.20 r.

 1. Dziś piąta niedziela Wielkiego Postu tradycyjnie zasłaniamy krzyże. Po Sumie „Gorzkie Żale”.
 2. We czwartek, 2 kwietnia, przypada 15 rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo prośmy Boga o potrzebne dla nas łaski, szczególnie módlmy się za wszystkich, którzy borykają się z pandemią, aby jak najprędzej ona ustała.
 3. Ze względu na zaistniałą sytuację nie będzie odwiedzin chorych w pierwszy piątek, nie będzie również Mszy w Michałowie i Żabicach. Z okazji pierwszego czwartku, piątku i soboty w Trzebnicach adoracji przed Mszą od 17.30.
 4. W piątek Droga Krzyżowa bezpośrednio po Mszy wieczornej o godziny 18.25.
 5. Przed świętami nie będzie specjalnej spowiedzi, dlatego proszę o skorzystanie z sakramentu pojednania w tygodniu przed Mszą lub podczas nabożeństw.
 6. W przyszłą pierwszą Niedzielę Męki Pańskiej – Niedzielę Palmową pobłogosławimy palmy. Nie będzie Zmiany Tajemnic Różańcowych – proszę o indywidualne wymienienie się tajemniczkami. Módlmy się w intencji zarażonych koronawirsem, ich rodzin oraz opiekujących się chorymi, by choroba szybko została opanowana i nie pociągała więcej ofiar.
 7. W przyszłą niedzielę przy wyjściu będzie zbierana ofiara na kwiaty do Bożego Grobu.
 8. Bardzo serdecznie dziękuję Janowi Jaworskiemu za renowację Drogi Krzyżowej oraz Halinie i Benedyktowi Kowalskim za prace przy kościele.
 9. Dziękuję za posprzątanie kościoła, a na przyszły tydzień zapraszam następujące panie: Agnieszkę Bednarz, Reginę Bednarz, Małgorzatę Bednarz, Wandę Kołodziej a w Żabicach Michalinę Zięcik.
 10. W tym tygodniu przypada rocznica śmierci:

– 30.03. Antoniego Blicharskiego i Janiny Budzeń

– 31.03. Tekli Kasprzyszak i Janiny Jakubowskiej

–  1.04.  Włodzimiery(f) Augustyniak i Mikołaja Ostrowskiego

–  2.04.  Stanisława Żegadło, Kazimierza Woźnego i Bolesława Gałki

–  4.04.  Antoniny Garbowskiej i Józefa Górak

–  5.04.  Rozalii Wierzbickiej, Lucyny Domarackiej.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w   pokoju wiecznym. Amen.

 1. „Bóg zapłać” za życzliwość serca i za wszelkie dary składane na plebanii.

INTENCJE MSZALNE  29 – 05  Kwietnia 2020

NIEDZIELA 29.03.20.

8.00 Dziękczynna z ok. rocznicy ślubu i z ok. urodzin z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże.

12.00  + ANNĘ, TADEUSZA BIEŃ [r.śm.][OD DZIECI I WNUKÓW].

12.50  G o r z k i e  Ż a l e.

PONIEDZIAŁEK 30.03.20.

18.00  DANTIS  [7/30BC]

18.00 DANTIS  [8/30BC]

WTOREK  31.03.20.

18.00  + JANINĘ JAKUBOWSKĄ, JEJ RODZICOW I RODZEŃSTWO.

18.00  Z ok. Imienin Grażyny Kindra o zdrowie, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski.

ŚRODA  01.04.20.

18.00  Przebłagalna za grzechy całej rodziny i dziękczynna za dar życia oraz za przeżycie danego czasu.

18.00 DANTIS  [9/30BC]

CZWARTEK  02.04.20. Pierwszy Czwartek.

18.00 + FRANCISZKA[m] KUCZYŃSKIEGO

18.00 DANTIS  [10/30BC]

PIĄTEK 03.04.20.Pierwszy Piątek

18.00 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i całego świata.

18.00 Przebłagalna za grzechy całej rodziny i dziękczynna za dar życia oraz za przeżycie danego czasu.

18.30  D r o g a  K r z y ż o w a

SOBOTA 04.04.20. Pierwsza Sobota.

18.00 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata.

18.00 DANTIS  [11/30BC]

NIEDZIELA 05.04.20. Niedziela Palmowa.

8.00  + WŁADYSŁAWĘ [f], KAZIMIERZA [m], HENRYKA [m] Z RODZINY: WANDYCZÓW, BEKIESZCZUKÓW, MACKIEWICZÓW.

12.00 + KAZIMIERZA[m][r.śm.] WOŹNEGO, KAROLINĘ, ANTONIEGO[m]

12.50 G o r z k i e  Ż a l e.

Żabice    

29.03.20 + ROZALIĘ, HELENĘ, Aleksandra[m] MARKOWSKICH.

05.04.20 R 1 czy 2 ……

Michałów

29.03.20 + RODZICÓW: STEFANIĘ [42r.śm.] ANTONIEGO[m] [35 r.śm.], MARIĘ [2r.śm.].

05.04.20 + JANINĘ MAŃSKĄ