O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E      2 Wielki Post   –   Trzebnice  17.03.19 r.

 

  • Dzisiejsza druga niedziela Wielkiego Postu, to niedziela Ad gentes – jest to dzień modlitwy w intencji misji i misjonarzy. Po Mszach Świętych przy wyjściu będzie zbierana ofiara do puszek na dzieła misyjne Kościoła. Po Sumie „Gorzkie Żale”.
  1. We wtorek przypada uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i ziemskim opiekunem Syna Bożego. Kościół wybrał go na szczególnego swojego patrona. Jest On też patronem umierających, gdyż według tradycji przy jego śmierci byli obecni Jezus i Maryja. Podczas Mszy świętej modlić się będziemy w intencji pana kościelnego Józefa Zimy.
  2. W piątek parafialna Droga Krzyżowa bezpośrednio po Mszy wieczornej o godziny 18.25. Zapraszamy do udziału wszystkich parafian, a szczególnie dzieci z rodzicami i młodzież. Młodzież przygotowującą się do Bierzmowania po nabożeństwie zapraszam na spotkanie.
  3. Za tydzień w niedzielę podczas Sumy dzieci przygotowujące się do Komunii świętej otrzymają poświęcone książeczki do nabożeństwa.
  4. Dziękuje za prace przy kościele Benedyktowi Kowalskiemu, Janowi Jaworskiemu, Krzysztofowi Oślakowi Halinie Kubisz i Helenie Jakubowskiej.
  5. Dziękuję za posprzątanie kościoła, a na przyszły tydzień zapraszam następujące panie: Czesławę Lizoń, Reginę Piskorz, Elżbietę Jandulską, Monikę Pilch a w Żabicach Annę Stachowską.
  6. W tym tygodniu przypada rocznica śmierci:

– 19.03. Tekli Węgrowskiej, Heleny Zimy i Michała Kalicińskiego

– 20.03. Franciszka Słomianego

– 21.03. Anieli Bieżyńskiej i Józefy(f) Kot

– 22.03. Jana Pieczonki i Zbigniewa Króla

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

  1. „Bóg zapłać” za życzliwość serca i za wszelkie dary składane na plebanii. 

INTENCJE MSZALNE    17 – 24 marca 2019

NIEDZIELA 17.03.2019.

8.00  Za Parafian [ 28/PT]

12.00  W int. Wioletty Snopek z podziękowaniem i prośbą o błogosławieństwo Boże  i opiekę Matki Bożej[od Salezjanów]

12.50    G o r z k i e  Ż a l e.

PONIEDZIAŁEK 18.03.2019 

18.00 +CZESŁAWA [m] DUBCZAKOWSKIEGO [ OD SYNA ADAMA Z ŻONĄ ]

WTOREK  19.03.2019

18.00 Z okazji imienin o zdrowie i  błog0sławieństwo Boże dla Józefa[m] Zimy i Józefa[m} Gibka [od Salezjanów]

18.00 Z ok. Rocz. ślubu Ewy i Tadeusza o zdrowie i błog. Boże, potrzebne łaski

ŚRODA  20.03.2019.

18.00 +CZESŁAWA [m] DUBCZAKOWSKIEGO [OD WNUKÓW, PRAWNUKÓW]

18.00 + MICHAŁA[m] JAKUBOWSKIEGO [ OD UCZESTNIKÓW POGREBU]

CZWARTEK  21.03.2019.

18.00 Z ok. imienin o zdrowie, potrzebne łaski i błog. Boże dla Benedykta Kowalskiego[ od Salezjanów]

18.00  +CZESŁAWA [m] DUBCZAKOWSKIEGO [ OD MAŁGORZATY ]

PIĄTEK 22.03.2019.

18.00 +CZESŁAWA [m] DUBCZAKOWSKIEGO [ OD EUGENII WĘGŁOWSKIEJ]

19.00 + MICHAŁA[m] JAKUBOWSKIEGO [ OD ŻONY]

18.25  D r o g a  K r z y ż o w a

SOBOTA 23.03.2019.

18.00 Z ok. 85 urodzin mamy i babci Janiny o zdrowie i błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski.

18.00 + BEDNARZ WŁADYSŁAWA[m] [ OD ŻONY]

NIEDZIELA 24.03.2018.

8.00 +BOBIŃSKIEGO ALOJZEGO[m], JÓZEFĘ [r.śm.] RODZICÓW: KAROLINĘ, WALENTEGO[m]

12.00 + PIOTRA[m], LUDWIKĘ, MARIANA[m], MARIĘ I ICH RODICÓW.

12.50    G o r z k i e  Ż a l e.

Żabice,

17.03.19 + ROZALIĘ, HELENĘ, ALEKSANDRA[m] Z RODZ. MARKOWSKICH.

24.03.19+ZM Z RODZ. KALICIŃSKICH:JÓZEFA[m], MICHAŁA[m], ZOFIĘ, ANNĘ ORAZ ZM. RODZICÓW CHRZESTNYCH ZOFIĘ, KAZIMIERZA[m]

Michałów

17.03.19 + MARIĘ, STEFANIĘ, ANTONIEGO[m] OD DZIECI, WNUKÓW, PRAWNUKÓW]

24.03.19 + LEOKADIĘ NUCIŃSKĄ