Koło Gospodyń Wiejskich

Skład:

Przewodnicząca EWA MARZEC
Wiceprzewodnicząca DANUTA NIEMASZCZYK
Skarbnik MAŁGORZATA SENKÓW
Sekretarz TERESA BALABAS