12-18.02.2024

Ogłoszenia duszpasterskie

VI Niedziela zwykła 12 lutego 2024 rok

1. Dzisiaj z racji wspomnienia Matki Bożej z Lourdes, 
po każdej Mszy św. udzielamy dla chętnych namaszczenia
olejami świętymi. Według nowego rozporządzenia Kościoła
może je przyjąć także każde dziecko.

2. W tym tygodniu przypada Środa Popielcowa - tym samym
rozpoczynamy Wielki Post. 
Rozkład Mszy św. w tym dniu będzie następujący: 

- w Trzebnicach o godz. 8.00 i 18.00,
- w Michałowie o godz. 15.30,
- Żabicach o godz. 16.30. 

Na każdej Mszy św. będzie posypanie głów popiołem 
na znak pokuty. Jeżeli ktoś pragnie przyjąć popiół 
na głowę, a nie może być obecny na Mszy św., 
to wówczas ktoś z rodziny podczas obrzędu trzyma 
otwartą książeczkę do nabożeństwa, do której kapłan 
wsypie popiół. 
W tym dniu katolików obowiązuje post ścisły. 
Nie spożywamy pokarmów mięsnych i tylko jeden posiłek 
do syta.

3. Droga Krzyżowa będzie zawsze w piątek o godz. 17.30. 
Odprawiając to nabożeństwo przez okres Wielkiego Postu 
możemy uzyskać odpust zupełny. Zapraszamy do udziału 
wszystkich parafian. 
W najbliższy piątek dzieci otrzymają plansze 
z wyklejankami. Kto będzie uczestniczył regularnie 
zostanie nagrodzony w Wielkanoc. 
Zaraz po Sumie będą zawsze Gorzkie Żale.

4. W Środę Popielcową o godz. 17.30 jest Nowenna 
do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. 
Zapraszamy do udziału czcicieli Matki Bożej. 

5. Zwracamy się z prośbą, aby wszelkie plastikowe 
rzeczy z cmentarza wrzucać do białego worka 
na śmietniku, który znajduje się obok kontenera. 
Do dwóch kontenerów na śmieci prosimy wyrzucać 
tylko szklane znicze. Pozostałe rzeczy, jak wieńce 
czy kwiaty, w wyznaczonych miejscach.

6. Wyrażamy podziękowanie za wszelkie prace wykonane 
przy naszym kościele w ostatnim czasie. 
Dziękujemy za:
- wykonanie nowej ambony przy ołtarzu oraz odnowienie 
trybularza i łódki, 
- pomoc przy redagowaniu szaty graficznej strony 
internetowej naszej parafii,
- ponowne uruchomienie dzwonów na wieży kościoła,
- wszelkie prace porządkowe przy naszych kościołach 
filialnych w Żabicach i Michałowie.
Dziękujemy państwu Halinie i Benedyktowi Kowalskim 
za wieloletnią pomoc przy pracy związanej 
z utrzymaniem czystości śmietnika przy cmentarzu.
Wyrażamy także podziękowanie za wszelkie dary 
w naturze składane w ostatnim czasie na plebanii.

7. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką:
Tygodnik Niedziela oraz Gość Niedzielny. 
Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

8. Wyrażamy podziękowanie za posprzątanie kościoła 
i na następną sobotę zapraszamy następujące Panie:
Jolantę Pieczonka, Danutę Grudzińską, Justyną Przybyła
i Jolantę Bartczyszyn.

9. W tym tygodniu przypada rocznica śmierci:
- 12.02 – Anny Kuczerki,
- 13.02 – Stanisława Ryglowskiego,
- 14.02 – Władysława Zatorskiego, 
Władysławy (f) Bobińskiej,
- 15.02 – Kazimierza Bartczyszyna, Marii Surmy, 
Józefa Lupy,
- 16.02 – Jana Ilnickiego, Stanisława Budzenia, 
Bronisława Snopek,
- 17.02 – Rozalii Markowskiej, Mieczysława Mackiewicza, Nadziei Ilnickiej,
- 18.02 – Marcina Wyskidy, Niny Pieczonki.

Intencje mszalne

12 – 18  luty 2024

Poniedziałek - 12.02.2024 r.
- godz. 18.00: Za konających i za dusze w czyścu 
cierpiące od Apostolatu pomocy duszom w czyścu 
cierpiącym.

Wtorek - 13.02.2024 r.
- godz. 17.00: za + Stefana i Jadwigę i za zmarłych 
z rodziny,
- godz. 18.00: za + Stanisława Ryglowskiego - o dar 
Nieba w rocznicę śmierci.

Środa - 14.02.2024 r.
- godz. 8.00: za + Stanisławę (f), Emila, Zdzisława,
- godz. 18.00: za + Mariana - w rocznicę śmierci,
        za + Jana i Rozalię Kuriata.

Czwartek - 15.02.2024 r.
- godz. 17.00: za + Bronisława Petryka - od rodziny 
Chatałów i Grzesików,
- godz. 18.00: za + Józefa w 1-szą rocznicę śmierci 
o życie wieczne.

Piątek - 16.02.2024
- godz. 18.00: za + Bronisława.

Sobota - 17.02.2024
- godz. 18.00: Do Matki Bożej Różańcowej - dziękuje 
i prosi o zdrowie dla Mieczysława i jego rodziny. 

Niedziela - 18.02.2024
- godz. 8.00: za + Jana i Maria oraz za zmarłych 
z rodziny Hruszowiec,
- godz. 12.00: za + Antoniego i Teofilę (f) 
Bekieszczuk i za zmarłych z rodziny Pisula.