26.02-03.03.2024

0głoszenia duszpasterskie

II Niedziela Wielkiego Postu luty 2024 rok

1. Przeżywamy Wielki Post. Droga krzyżowa jest zawsze 
w piątek o godz. 17.30. Zapraszamy do udziału 
wszystkich parafian. Dziękujemy dzieciom, które się 
odważyły i czynnie z krzyżami uczestniczyły w piątek 
w Drodze Krzyżowej. Zachęcamy inne dzieci do włączenia 
się w aktywne przeżywanie tego misterium. Przypominamy,
że kontrolki z Drogi Krzyżowej dzieci wklejają 
na drugiej stronie kolorowanki.

2. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym będą 
o godzinie 16.00.

3. W środę, tj. 28 marca 2024 roku w naszej wspólnocie 
parafialnej odbędzie się wizytacja kanoniczna. 
Dokona jej biskup pomocniczy diecezji legnickiej 
Piotr Wawrzynek. 
Program wizytacji:
- godz. 14.30 nawiedzenie kościoła w Michałowie,
- godz. 14.45 spotkanie z osobą chorą, odwiedzaną 
w pierwsze piątki miesiąca w Żabicach, 
- godz. 15.00 odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego
w kaplicy w Żabicach,
- godz. 15.30 wizytacja w kancelarii parafialnej,
- godz. 16.30 spotkanie z radą parafialną w salce 
katechetycznej,
- godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Wspomożycielki 
Wiernych.
Po skróconej Nowennie ksiądz biskup przemówi 
do parafian zgromadzonych w kościele.
- godz. 18.00 uroczysta Msza święta połączona 
ze sprawozdaniem z życia parafii.

Zapraszamy do udziału wszystkich parafian, szczególnie 
na Mszę świętą. 
Na miarę swoich możliwości udekorujmy nasze domostwa 
na czas przejazdu księdza biskupa. 
Niech to będzie wyraz naszego przywiązania do Kościoła.

4. Rekolekcje wielkopostne dla ogółu wiernych w tym 
roku odbędą się w dniach 14, 15, 16 marca. 
Są to kolejno czwartek, piątek i sobota. Zakończenie 
rekolekcji odbędzie się w niedzielę 17 marca. 
Jest to piąta niedziela Wielkiego Postu. 
Dokładny rozkład mszy rekolekcyjnych dla dorosłych 
podamy w późniejszym czasie.

Rekolekcje dla dzieci odbędą się od 18-go do 20-go 
marca, o godz. 8.00, w Kościele.

5. W tym tygodniu przypada pierwsza niedziela miesiąca.
Dlatego od godz. 11.30 w kościele parafialnym 
w Trzebnicach będzie adoracja Najświętszego Sakramentu. Zaraz po Sumie będzie zmiana tajemnic Żywego Różańca. W Żabicach i Michałowie - zmiana po Mszy świętej.

6. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota 
miesiąca. W piątek odwiedzimy naszych chorych:
- w Michałowie od godz. 8.30, 
- w Żabicach od godz. 8.45, 
- w Trzebnicach od godz. 9.45. 
Msza święta w piątek w Michałowie będzie o godz. 15.30,
w Żabicach o godz. 16.30. 
W Trzebnicach o godz. 17.30 będzie Droga Krzyżowa, 
o godz. 18.00 Msza święta. Natomiast adoracja będzie 
wyjątkowo o godz. 18.30. 
Przed każdą mszą świętą będzie okazja do spowiedzi 
świętej.

W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17.30 będzie 
wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo 
do Niepokalanego Serca Maryi.

7. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką 
- Tygodnik Niedziela oraz Gość Niedzielny. 
W Gościu Niedzielnym znajduje się list z prośbą 
o wsparcie głodnego dziecka w Afryce. 
Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

8. Wyrażamy podziękowanie za wszelkie prace wykonane 
przy naszym kościele w ostatnim czasie. 
Dziękujemy członkom rady parafialnej za zaangażowanie 
w przygotowaniu do wizytacji kanonicznej. 
Dziękujemy panu sołtysowi Grzegorzowi Burdzy 
za przygotowanie baneru okolicznościowego na powitanie 
biskupa, przygotowanie chorągwi oraz uporządkowanie 
terenu przed wejściem do kościoła. 
Wyrażamy podziękowanie za wszelkie prace porządkowe 
przy naszych kościołach filialnych w Żabicach 
i Michałowie oraz za wszelkie dary w naturze składane 
w ostatnim czasie na plebanii.

9. Przypominamy, że ogłoszenia i intencje 
są umieszczane na stronie Internetowej.

10. Wyrażamy podziękowanie za posprzątanie kościoła 
i na następną sobotę  zapraszamy następujące Panie:
Żanetę Barowicz, Danutę Niemaszyk, Joannę Pisulę 
i Aleksandrę Burda.

11. Zapowiedzi przedmałżeńskie
Dariusz Łukasz Burdzy - cywilnie związany, 
wyznania rzym.-kat., zamieszkały Trzebnice nr 144/3,
Paulina Burdzy - cywilnie związana, wyznania rzym.-kat.,
zamieszkała Trzebnice nr 34.
Zapowiedź I.

12. W tym tygodniu przypada rocznica śmierci:
- 26.02 - Katarzyny Ilnickiej, Marii Ryk, Jana Gawrona,
Czesławy Lupa,
- 27.02 - Jana Banasia, Marii Dobruckiej, 
Antoniny Lubańskiej, Józefa Andruszko, Czesława Paryny, 
- 28.02 - Antoniego Bekieszczuka, 
Władysława Bagińskiego, 
- 29.02 - Marii Chmielewskiej, Heleny Koniecznej,
- 01.03 - Józefa Razowskiego, Jadwigi Gąsior, 
Czesławy Żywóckiej, Moniki Górskiej, 
- 02.03 - Józefa Krasowskiego,
- 03.03 - Alojzego Bobińskiego, Janusza Sykuły, 
Mirosława Bekieszczuka.

Intencje mszalne

26  luty  2024  rok

Poniedziałek - 26.02.2024 r.
- godz. 18.00: za + Marię w rocznicę śmierci 
i za Bronisława i Józefa.

Wtorek - 27.02.2024 r.
- godz. 17.00: za + Bronisława Petryka od córki 
z rodziną,
- godz. 18.00: za + dusze w czyścu cierpiące 
od Apostolatu pomocy duszom w czyścu cierpiącym.

Środa - 28.02.2024 r.
- godz. 18.00: Za parafian.

Czwartek - 29.02.2024 r.
- godz. 17.00: za + Bronisława Petryka od syna Janusza 
z rodziną,
- godz. 18.00: za + Krzysztofa Cymbała.

Piątek - 01.03.2024
- godz. 18.00: Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy nasze i całego świata.

Sobota - 02.03.2024
- godz. 18.00: Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi
za grzechy nasze i całego świata.
 
Niedziela - 03.03.2024
- godz. 8.00: za + Alfreda, Anielę i Jana Stachowskich,
za zmarłych z rodziny Kalinka i Teofilę,
- godz. 12.00: za + Rozalię, Marcina, Romaninę (f), 
Tadeusza, Jana i za zmarłych z rodziny Mackiewicz, 
Bekieszczuk i Wandycz.