Kronika

Parafia Matki Bożej Różańcowej w Trzebnicach została erygowana w 1972 roku w wyniku podziału parafii Brunów. Pierwotnie w miejscu dzisiejszego kościoła stała romańska świątynia wzniesiona na przełomie XII i XIII wieku. Niestety bu­dowlę strawił pożar w roku 1792.

Na fundamentach średniowiecznej budowli na przełomie XVIII i XIX wieku został wzniesiony kościół, który dziś jest siedzibą trzebnickiej parafii. Jak wiele dolno­śląskich świątyń i ta była w rękach ewangelików. W 1945 roku kościół przejęli katolicy. W 1974 roku przeprowadzo­no gruntowny remont świątyni.

Kościół, który można dziś podziwiać jest utrzymany w stylu barokowym. Wzniesiony został na fundamentach jednonawowej romańskiej świątyni. Zachowały się 3 wybudowane z kamienia wieże pierwotnego kościoła na planie koła. Do korpusu kościoła przylega od strony zachodniej wybudowana w XVIII wieku wieża, wznie­siona na planie czworoboku, zwęża się u góry i zwieńczona jest hełmem. Trójspadowy dach świątyni pokryty jest obecnie blachą falistą (pierwotnie ceramiczny). Okna świątyni mają wykrój łukowy na piętrze i eliptyczny parteru.

Wnętrze kościoła Matki Bożej Różańcowej utrzymane jest w stylu barokowym. Na miejscu protestanckiej ambony w latach 70. XX wieku wzniesiony został monumentalny ołtarz główny na wzór ołtarza z barokowej Kaplicy św. Katarzyny ze Sieny w Bazylice św. Sabiny na Awentynie w Rzymie (dzieło architekta  Giovaniego Battisty Continiego). W ołtarzu, pomiędzy korynckimi kolumnami, obraz, na którym Matka Boża wręcza różaniec św. Domi­nikowi, a dzieciątko Jezus św. Katarzynie ze Sieny. Jest to niedokładna kopia obrazu Matki Bożej Różańcowej (bez nimbu anielskiego nad tronem Maryi) włoskiego malarza Sassoferrato.

Prawy boczny ołtarz, wzorowany na ołtarzu głównym, poświęco­ny jest Jezusowi Miłosiernemu.

Pozostałością po protestanckim wystroju świątyni są boczne balkony z masywną drewnianą kolumnadą podpierającą sufit. Po wojnie II piętro balkonów bocznych, opierających się na kolumnach, rozebrano.

Zachował się natomiast oryginalny pięknie zdobiony prospekt organowy w emporze.

W murach kościoła oraz na murze go otaczającym do dziś zachowały się epitafia.

Obecnie proboszczem parafii Matki Bożej Różańcowej w Trzeb­nicach jest ksiądz Krzysztof Antosik.