Ministranci i Dzieci Boże

Zbiórka ministrantów i Dzieci Bożych odbywa się w każdy poniedziałek o godzinie 16.30, w salce przy kościele.

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do uczestnictwa w służbie przy Ołtarzu.